El Port de Porto Alegre, el principal projecte en regeneració de ports de l'Amèrica llatina
EL PORT DE PORTO ALEGRE,
BRASIL

EL PRINCIPAL PROJECTE EN REGENERACIÓ DE PORTS DE L’AMÈRICA LLATINA


El projecte inclou l’ocupació de l’antic port de Porto Alegre al Brasil (Cais Mauá), amb una superfície de 187.000 m² i 2 km de longitud. La regeneració de Cais Mauá engloba el seu redisseny, la incorporació i integració amb la ciutat, i la creació d’una nova centralitat amb activitats econòmiques, socials i culturals. Contempla la rehabilitació de l’antiga zona portuària, amb la construcció i l’explotació d’un conjunt de desenvolupaments terciaris: complex d’oficines, hotel amb centre de convencions, centre comercial i una extensa àrea de locals per a restauració i lleure, així com una oferta cultural addicional amb un museu i un programa d’activitats continu.

GIS ha participat, des de l’any 2007, en el disseny de l’oferta, que inclou: disseny conceptual, estudis de mercat, anàlisi de viabilitat economicofinancera i disseny d’avantprojectes tècnics. Així mateix, participa en el muntatge del grup inversor. Així que l’oferta de GIS resulta guanyadora del concurs públic, es constitueix Porto Cais Mauá do Brasil, SA com a empresa concessionària del projecte, en què GIS està representada en el moment inicial. El projecte es troba en fase d’inici d’obres i actualment està considerat el principal projecte en desenvolupament de la façana marítima a l’Amèrica Llatina.


port-porto-alegre-urban-regeneration-modelurban-regeneration-area-image-port-brazilurban-regeneration-gis-services-cais-mauaurban-regeneration-port-brazil